Supervisie

Samenwerken is een kunst….!

Werken in een organisatie of bedrijf vraagt om vakkennis. Maar met vakkennis alleen kom je er niet. Er wordt ook een beroep gedaan op bepaalde competenties en het vermogen tot samenwerken. Een vak kun je leren en competenties kun je ontwikkelen, maar samenwerken…? De praktijk leert dat organisaties en bedrijven vaak weinig of geen tijd besteden aan een goede samenwerking. Of het nu gaat om de introductie van een nieuwe medewerker, om het functioneren van lang zittende medewerkers of oplossen van conflicten. Soms is de wil er wel, maar weet men niet hoe. Iedereen zal dan door schade en schande zijn of haar eigen weg zoeken en is de uitkomst ongewis.

Taak en proces

Centraal in bedrijf of organisatie staat de taak: Waarvoor werken wij hier samen. Maar waar mensen samenwerken voltrekt zich ook een proces. In de praktijk blijkt dat er vaak onvoldoende of geen aandacht besteed wordt aan hoe we samenwerken. Wonderlijk als je bedenkt dat medewerkers het sociaal kapitaal zijn van de organisatie of het bedrijf. Aandacht voor het proces en een goede samenwerking betekent dat het rendement van medewerkers toeneemt, het risico op vertrek van waardevolle krachten afneemt en het risico op verzuim daalt.

Waar werk ik

Werken bij een metaalbedrijf is wezenlijk anders dan werken bij een ziekenhuis en zelfs onderling zijn er grote verschillen. Het werk is anders georganiseerd, er heerst een andere sfeer en er zijn andere waarden normen. Je bewust zijn van je werkomgeving, hoe die werkomgeving in elkaar zit, welke plek jij daarbinnen inneemt, hoe er wordt samengewerkt en welke organisatie- of bedrijfscultuur er heerst, helpt om als werknemer te slagen en zorgt ervoor dat het bedrijf of organisatie maximaal kan profiteren van de kwaliteiten van de medewerker.

Supervisie als steen in de vijver

Inzet van supervisie is een mooi en zinvol instrument om hier mee aan de slag. Supervisie richt zich namelijk op het functioneren van de medewerker zelf, op diens manier van samenwerken en de wijze van functioneren binnen de context van het bedrijf of de organisatie. Hoe doe ik het binnen de gegeven omstandigheden, waar loop ik tegenaan en hoe kan ik dat werkbaar maken voor mezelf. Supervisie leert medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Dat vraagt om zelfkennis en het vermogen tot zelfreflectie. Uiteindelijk kan dat zelfs effecten teweeg brengen op organisatieniveau.

Vorm

Ik werk met groepen van maximaal vier supervisanten. Ik ga uit van 5 bijeenkomsten met een tussenpose van één maand. Elke bijeenkomst duurt 3 uur. Aantal sessies, duur en frequentie kan wisselen afhankelijk van de situatie. De gesprekken vinden plaats in een geschikte ruimte binnen het bedrijf of de organisatie.

Werkwijze

Minimaal 3 dagen vooraf aan de sessie dienen supervisanten een casus in rond een probleem dat ze willen bespreken. De casus eindigt met een leervraag. De bijeenkomsten verlopen volgens een vast patroon. Na afloop van elke bijeenkomst schrijft de supervisant binnen 3 dagen een kort reflectieverslag met daarin de belangrijkste leerervaringen en inzichten. Deze verslagen worden later weer gebruikt.

Een laag dieper

In supervisie ga ik waar nodig een laag dieper. Elke casus vertelt wat over het persoonlijk functioneren en brengt je bij persoonlijke leervragen. Met behulp van het ‘IJsbergmodel’ kijken we tijdens supervisie wat er ‘onder water’ gebeurt en onderzoeken we of moeilijke situaties te maken hebben met je kennis, je kunde, je kwaliteiten of je competenties. Maar ook of onderliggende waarden, normen, overtuigingen, zelfbeeld of bepaalde drijfveren een rol spelen en bewust of onbewust invloed hebben op je handelen. Op die manier helpt supervisie om voelen, denken en handelen op een lijn te brengen en draagt het bij aan de ontwikkeling van zelfreflectie.

[av_one_half first]

Supervisie: voelen, denken en handelen op één lijn brengen

Het hiernaast staand model maakt duidelijk hoe persoonlijk functioneren en werkomgeving met elkaar interfereren.  Door voelen, denken en handelen tot een logisch verlengde te maken die past bij de werkomgeving en taak, ben je als medewerker beter in staat samen te werken en je mogelijkheden en kwaliteiten optimaal in te zetten.

[/av_one_half]

[av_one_half]model supervisie[/av_one_half]

Interesse?

Spreekt deze manier van werken je aan, neem dan contact op.