Leo van Bendegem

gestalttherapeut Leo van BendegemLaat ik mijzelf kort voorstellen. Ik ben getrouwd, vader van vier kinderen en grootvader van 3 kleinkinderen. Ik ben werkzaam geweest in het onderwijs, de jeugdhulpverlening, de gehandicaptenzorg en zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). In de zorg heb ik zowel inhoudelijke als leidinggevende functies gehad. In mijn functie als leidinggevende heb ik veel ervaring opgedaan met coaching en supervisie. Sinds 2002 heb ik een eigen praktijk voor Gestaltpsychotherapie waarin ik eerst deeltijd en sinds 2013 voltijd actief ben.

Begin jaren '80 kwam ik persoonlijk in aanraking met Gestalttherapie en leerde de manier van werken en achterliggende visie kennen. Een visie en een manier van leven die er op gericht is om (weer) in vrijheid keuzes te kunnen maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen, zonder oordelen over anderen en jezelf. In die tijd heb ik ook mijn eerste Gestalttraining gevolgd bij Jan Boswijk. Sindsdien ben ik geboeid gebleven. Later heb ik de vierjarige mastersopleiding Gestalttherapie gevolgd aan de Middlesex University Londen in samenwerking met de Nederlandse Stichting Gestalt te Amsterdam. Daarnaast heb ik mij verdiept in de contextuele therapie, traumatherapie, bio-energetica en ademtherapie. Aan de school voor relatietherapie heb ik de opleiding gevolg voor relatietherapeut. In mijn praktijk in Soest begeleid ik nu mensen variërend in leeftijd en achtergrond, zowel jongeren en volwassenen als paren en paren bekend met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

In de laatste jaren binnen de gehandicaptenzorg heb ik mij specifiek gericht op volwassenen, jongeren en kinderen met niet aangeboren hersenletsel. Een speciale doelgroep die mijn warme interesse heeft. Uit dien hoofde was ik betrokken bij diverse landelijke hersenletselprojecten en heb ik mij inhoudelijk verdiept.

Ik ben aangesloten bij de NVAGT (beroepsvereniging van Gestalttherapeuten) en ben geregistreerd bij de RBCZ. Voor geschillen ben ik aangesloten bij de SCAG.

José Vos Boven

Gestalttherapeut José van BovenJosé Vos-Boven is opgeleid als Gestalttherapeut aan de Middlesex University te Londen in samenwerking met de Nederlandse Stichting Gestalt in Amsterdam. Zij volgde de Mastersopleiding in Gestalttherapie, omdat zij enerzijds geboeid is door de krachtige methodiek en anderzijds ten zeerste overtuigd is van het zelfregulerend vermogen van mensen.

Gestalttherapie is een vorm van interrelationele psychotherapie. Na een start in de psychologie en het Academisch Ziekenhuis te Groningen heeft zij jaren gewerkt als Human Resources deskundige bij verschillende bedrijven. Sinds 2001 heeft zij zich bekwaamd in het begeleiden van mensen als coach en als Gestalttherapeut. Zij volgde aanvullende opleidingen in de psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie en relatie- en familietherapie. Zij is geregisteerd EFT therapeut en aangesloten bij de NVAGT, de EAGT en het NAP.