Kosten

Individuele therapie
Relatietherapie met 1 therapeut
Relatietherapie met 2 therapeuten
Coaching

€ 85,-    per uur (jongeren en volwassenen)
€ 85,-    per uur
€ 120,-  per uur (in Soest)
In overleg met de opdrachtgever.

NB:

Alle prijzen zijn exclusief btw uitgezonderd individuele therapie. Individuele therapie is vrijgesteld van btw.

Afzeggingen kunnen alleen telefonisch gedaan worden. Wordt er binnen 24 uur afgezegd dan worden de kosten in rekening gebracht.

In bijzondere gevallen kan een regeling naar draagkracht getroffen worden.

Vergoeding door de zorgverzekering

Gestalttherapie valt als complementaire of alternatieve gezondheidszorg onder de aanvullende verzekering en wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed.

Ik ben geregistreerd bij de NVAGT als gecertificeerd Gestalttherapeut en aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. De RBCZ registreert therapeuten van aangesloten beroepsverenigingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars en zorgt ervoor dat geregistreerde therapeuten worden opgenomen in de zorggids van zorgverzekeraars.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de NVAGT.

Als cliënt krijgt u een factuur voor elke sessie en betaalt u rechtstreeks aan mij. U declareert zelf uw factuur bij uw zorgverzekeraar. Op de website van uw zorgverzekeraar of via de klantenservice kunt u nagaan of en hoe Gestalttherapie vergoed wordt.

AGB en prestatiecode

Voor uw zorgverzekeraar is mijn AGB code van belang. Mijn persoonlijke AGB code, de AGB code van mijn praktijk en de prestatiecode staan vermeld onderaan elke factuur.

Aangesloten bij

Kvk inschrijving en BTW nummer

Ik ben ingeschreven bij de KvK Gooi & Eemland onder nummer 32164475. KvK en BTW nummer staan onderaan elke factuur.