Alsof

Dat ik jou het beste straks kan zeggen
Van “Lief, nou zal ik eerlijk zijn”
Dat ik niet tegen jou wil liegen
En daarom ook steeds minder ben gaan praten
En dat ik niet bij jou ben weggegaan
En dat ik jou al had verlaten’

Maarten van Roozendaal

In een relatie kun je je soms ontzettend eenzaam voelen en onmachtig om de situatie te veranderen. Misschien doe je al jaren ‘alsof’ en ben je steeds minder gaan praten. En al ben je niet weggegaan, het voelt alsof je de ander allang hebt verlaten. Jullie zwijgen of elk gesprek ontaardt in een gevecht. Soms hoor je vrienden zeggen: ze kunnen niet met elkaar maar ook niet zonder elkaar. Vaak is er weinig of geen intimiteit meer. Misschien is er een derde in het spel gekomen. Een van de partners heeft de oplossing buiten de relatie gezocht. Hoe verder…?

Zodra je speelt met de gedachte om uit elkaar te gaan merk je hoe sterk je met elkaar verbonden bent: in gedeelde verhalen, ervaringen, gebeurtenissen, vrienden en familie. Nog sterker ben je met elkaar verbonden als er kinderen zijn. Wanhoop. Hoe lang kan dit nog zo doorgaan? Hoe komen wij  hier ooit uit. Zo wil ik het niet meer. Uit elkaar gaan? Er kunnen veel oorzaken zijn waardoor de relatie uit evenwicht raakt en er toenemend problemen ontstaan. Bijzonder is dat onder de meeste relatieproblemen en ruzies eigenlijk de noodkreet zit van ‘hou me vast’. In tijden van nood heb je de ander nodig. Waardoor raak je de ander dan juist kwijt?

Relatietherapie

In relatietherapie onderzoeken we hoe je elkaar bent kwijt geraakt.relatie en gestalttherapie praktijk soest Daarbij kijken we op 4 niveaus naar de ervaren problemen en brengen we in kaart waardoor de relatie uit balans geraakt is en vastgelopen. Allereerst kijken we naar de wisselwerking, proberen we patronen te ontdekken, welk aandeel elke partner heeft in het patroon en onderzoeken we hoe dit te doorbreken. We gaan aan de slag om vastgezette beelden  los te laten en leren luisteren naar het verhaal van de ander.

Ten tweede bekijken we welke omgevingsfactoren de wisselwerking in gang hebben gezet (een nieuwe werkkring, de komst van kinderen, een verhuizing, enz.), eventuele life events (overlijden, ernstige ziekte, enz.), maar ook naar culturele verschillen die onbewust van invloed zijn op de relatie, rol- en taakverdeling in het huishouden, machtsverhoudingen in de relatie en levensfase gebonden zaken die een mogelijke bron van spanning zijn.

Ten derde kijken we naar het intrapsychisch deel. Dat doen we met behulp van de kwetsbaarheidscirkel. We onderzoeken hoe achter elk defensief gedrag oude kwetsingen schuilgaan. Deze  gevoeligheden kunnen betekenis en lading geven aan het handelen van de partner die zo niet bedoeld zijn. Worden oude kwetsingen geraakt dan worden ook oude overlevingsmechanismen geactiveerd. Mechanismen die ooit belangrijk waren in het verleden maar in de relatie een averechts effect hebben. Onder elk verwijt zit tenslotte een verlangen.

Tot slot kijken we of onaffe thema’s of familiepatronen uit het gezin van herkomst invloed hebben op de relatie. Hierbij kan het helpen een genogram te maken. Doel is elkaar beter te leren kennen en een andere wisselwerking op gang te brengen.

Werken met 1 of 2 therapeuten

Bij relatietherapie worden de gesprekken met mij gevoerd. Belangrijk is dat beide partners zich gelijkwaardig behandeld voelen door de therapeut. Zeker in het begin luistert dat nauw. Voel je twijfel dan is koppeltherapie een mogelijkheid waarbij gewerkt wordt met 2 therapeuten. Bij koppeltherapie werk ik samen met José als vrouwelijke co-therapeut  waarbij de gesprekken plaats kunnen vinden in de praktijk in Soest of de praktijk in Hilversum.

Interesse?

Spreekt deze manier van werken je aan, neem dan contact op.