Coaching

 

Vastgelopen… of toe aan een volgende stap, maar het komt er niet van?

Je hebt het gevoel dat je vastgelopen bent in je werk. Je zit in een impasse. Het oude werkt niet meer. En hoe verder weet je nog niet. Of je bent toe aan een volgende stap maar het komt er niet van? Ik bied coaching om dit in een veilige en vertrouwde omgeving te bespreken. 

Persoonlijke coaching

Coaching kent vele vormen. Ik richt mij op persoonlijke coaching. Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van jou als coachee wat betreft de drijfveren en effecten van je eigen gedrag. De bedoeling is dat jij als coachee weer in beweging komt, uit de impasse raakt of een volgende stap kunt zetten. Coaching is er tevens op gericht jou leren te leren.

Het verhaal…!

Naast de feiten en de omstandigheden kijken we naar jouw verhaal. Of juist het verhaal dat niet vertelt wordt. Daarbij maak ik onder andere gebruik van het ‘IJsbergmodel’ om te onderzoeken wat er ‘onder water’ gebeurt.

Ijsbergmodel

We kijken of de impasse te maken heeft met je kennis, kunde, kwaliteiten of je competenties. Maar ook of onderliggende waarden, normen, overtuigingen, zelfbeeld of bepaalde drijfveren een rol spelen en bewust of onbewust invloed hebben. Kortom: we onderzoeken dus welk verhaal er achter jouw gedrag zit waardoor je klem zit, belemmerd wordt, weerstand ervaart of onmachtig voelt om de volgende stap te zetten.

Coaching

Coaching is een zinvol instrument om uit een impasse te komen. Door coaching leer je keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en de

effecten van je keuzes zelf te dragen. Coaching draagt bij aan zelfkennis en het vermogen tot zelfreflectie.

Vorm

Coaching gebeurt individueel. Ik ga uit van minimaal 5 sessies met een tussenpose van maximaal 1 x per maand. Elke sessie  duurt maximaal 1,5 uur. Het aantal sessies en de frequentie kan wisselen afhankelijk per de situatie.

Werkwijze

Minimaal 3 dagen vooraf aan elke sessie mail je door welk onderwerp je aan de orde zou willen stellen. Na afloop van elke sessie schrijf je binnen 3 dagen een kort reflectieverslag met daarin de belangrijkste leerervaringen en inzichten en mailt dit eveneens door. Naast het onderwerp komt de volgende sessie ook het reflectieverslag aan de orde.

Coaching op eigen initiatief of op verzoek van je werkgever

Je kunt coaching vragen op eigen initiatief, in samenspraak met je werkgever of juist op verzoek van je werkgever. Dat maakt verschil voor de beginsituatie. Wie is de opdrachtgever? Is dat de werkgever dan zal deze de coaching bekostigen en is het van belang vooraf duidelijk te maken welke terugkoppeling gevraagd wordt en wie die terugkoppeling geeft.

Plaats

In principe vindt de coaching plaats in mijn praktijk in Soest. Is het op verzoek van de werkgever dan kan het ook plaatsvinden op de werkplek mits daar een geschikte ruimte voor is. Afspraken hierover en kosten worden dan apart besproken en opgenomen in een contract.

Interesse?

Spreekt deze manier van werken je aan, neem dan contact op.