“Toen mijn partner weer thuis kwam drong het pas goed tot me door hoe mijn en ons leven veranderd was…”

“Iedereen zegt dat hij er zo goed uit ziet. Ik denk dan ja, dat is de buitenkant..”

“Ik voel me vaak eenzaam en onbegrepen..”

“Ik praat er maar niet over met de kinderen want ik wil ze er niet mee belasten…”

“De gelijkwaardigheid in de relatie is verdwenen. Hoe het was zal het nooit meer worden en hoe het zal worden weten we nog niet..”

“Ik voel me soms meer haar verzorger dan haar partner..”

“De ene keer kan hij het wel en de andere keer niet. Dat is verwarrend en het maakt me soms boos..”

“Hij zegt wel dat hij van me houdt, maar hij laat het nooit merken..”

“Ze wil wel, maar komt gewoon niet meer op het idee om het initiatief te nemen in de relatie..”

“Ik mis intimiteit en lichamelijkheid..”

“Ik loop permanent met een schuldgevoel rond..”

Therapie voor paren waar hersenletsel (NAH) een rol speelt

Dit zijn ontboezemingen die we vaak horen van mensen waarvan de partner getroffen is door hersenletsel zoals een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Door het hersenletsel heeft de partner blijvend kleine of grote schade opgelopen waardoor er een breuk in de levenslijn is ontstaan van zowel de getroffene als van de partner. Het leven voor en na het hersenletsel is voor beiden niet meer hetzelfde. Een complicerende factor is dat er naast zichtbare schade, zoals moeite met woordvinding of moeilijk kunnen lopen, er nog vaker sprake is van onzichtbare schade. Onzichtbare schade wordt vaak eerst alleen door de partner ervaren. Terwijl de buitenwacht de indruk heeft dat alles goed gaat merkt de partner juist aan kleine dingen dat hij of zij niet meer dezelfde is als voorheen. Dat kan je als partner eenzaam maken en het gevoel geven niet begrepen te worden. Bovendien wil je de positieve reacties voor de ander niet onderuit halen.

Tijdens de ziekenhuisopname en de revalidatiefase ligt de nadruk logischerwijs op degene die het hersenletsel heeft. Er wordt hard gewerkt aan het herstel van functies. Eenmaal thuis wordt steeds duidelijker welke impact het hersenletsel heeft op de partner en op de relatie. Er moet een nieuwe balans gevonden worden. Vaak worden juist dan de zwakke plekken van de relatie duidelijk en blijkt dat de relatie al langer een wankel evenwicht  kende. Ook kunnen moeilijke eigenschappen van de partner na het letsel uitvergroot naar voren komen. Problemen kunnen zich dan snel opstapelen en de relatie kan onder druk komen te staan.

Juist dan merk je hoe bepalend onze hersenen zijn voor het maken van contact en het aangaan van een relatie. Contact is wezenlijk voor ons mens-zijn. Is er sprake van blijvende schade aan de hersenen dan heeft dat effect op het aangaan van een relatie met de levenspartner en met de omgeving. Vaak zegt de partner als eerste: hij of zij is niet meer dezelfde. Of: Na het hersenletsel heb ik eigenlijk geen partner meer. Wat doe je met dat gevoel juist in de fase dat de zorgverlening gestopt is….?

Wij geven relatietherapie voor paren die bekend zijn met niet aangeboren hersenletsel! Wat we bieden is:

  • Een veilige en dragende omgeving waar tijd, rust en ruimte is voor de verhalen van beide partners. Door een duidelijke structuur creëren we ruimte voor de verhalen die eindelijk verteld mogen worden.
  • Inzicht verwerven in het hersenletsel zelf. Het gaat hier om de feiten die meestal al vaak verteld zijn, maar waarvoor nu pas de ruimte ontstaat om te beseffen wat die feiten betekenen voor de toekomst en voor de relatie. Wij zijn daarbij benieuwd naar uw verhaal, halen feiten uit het dossier dat u heeft meegekregen of nemen, waar nodig, contact op met huisarts of voormalig behandelaars. Een juiste kennis van zaken geeft inzicht in wat de getroffene wel en niet kan. Het is voor de relatie van belang dat enerzijds de getroffene begrepen wordt in diens hersenbeschadiging en dat anderzijds de partner een reel verwachtingspatroon krijgt. Dat voorkomt frustraties en helpt de partner om de getroffene beter te begrijpen en zich te kunnen verhouden tot verwachtingen t.a.v. de toekomst
  • Aandacht voor de breuk in de levenslijn van beide partners! We spreken over de tijd van voor en na het hersenletsel. Beide verhalen moeten gekend en gehoord worden.
  • Bespreken van de zichtbare, maar vooral niet-zichtbare gevolgen van het hersenletsel en maken tijd voor rouw en verliesverwerking van beide partners.
  • Samen zoeken naar mogelijkheden om een nieuw evenwicht te vinden waarbij we zowel binnen als buiten de relatie kijken naar compenserende factoren voor beide partners.

Therapie door 2 therapeuten

Deze therapie geef ik samen met Agnes Wams. Er moet aandacht zijn voor 2 mensen met bijzondere  verhalen op basis van kennis van zaken. Agnes heeft als maatschappelijk werker geruime tijd ervaring opgedaan op de neurologieafdeling van een revalidatiecentrum. Zij heeft honderden gesprekken gevoerd met echtparen waarvan een van de partners hersenletsel heeft opgelopen. Zij is daarin nog steeds actief en daardoor tevens ook bekend met het veld van wet- en regelgeving en ondersteunende voorzieningen. Zelf heb ik jarenlang gewerkt met mensen met niet aangeboren hersenletsel binnen de zorgsector voor mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel en studie gemaakt van NAH. Vanuit ons werk zijn wij uitgebreid bekend met niet aangeboren hersenletsel en combineren dit met een lange ervaring in relatietherapie. Het is deze combinatie die maakt dat wij inhoud kunnen bieden aan deze vorm van therapie.

Interesse?

Spreekt deze manier van werken je aan, neem dan contact op.